فـــردا …

آب از سرم گذشت ، خواب از سرم پرید …
با یک نگاه تو پایان من رسید …

فردای روشنت، از من گذشتنت …
هر روز مُردنم، هر روز کشتنت …

امروز با دلم ،سر کن ببین چقد، تنهاتر از توام ..
این قلب عاشقم ،درگیر عاشقی، تنها تر از خودم …

شادم ، حال تو، از من که بهتره …
با لمس خاطرت خوابم نمی بره …
یک بار با دلت از درد من بگو …
شاید که بعد من از عشق نگذره…

هر روز با غمت ، روزام می گذرن …
لب هام بعد تو حرفی نمی زنن …

چشمام بعد تو غمگین و دلخورن …
از تو ، از نگات ، از خاطرت پُرن…

وای از نگاه تو ، وقتی که رد شدی …
از من که بگذری با عشق بد شدی …

از من که بگذری نفرین نمی کنم …
عاشق نبودنو تمرین نمی کنم …

از من گذشتنت پایان قصه نیست …
فردا میون درد، اشکانِ قصه نیست …!

امروز گفتمُ ، از من، رد شدی …
امروز رفتیُ ، با عشق بد شدی …

فردا ، میرسن آواز گریه هات …
اشکای هر شبت، پاییز خنده هات ….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: