پیغمبــــر

دل میبـــــــره چشات
افسونگــــــره چشات
عشقت یه معجـزه ست
پیغمبـــــــــره چشات

وحیه نگـــــــــاهِ تو !
خورشیــــــده ماهِ تو !
افتــــــــاده یوسفــم
با دل به چـــــــاهِ تو !

بارون نم نمـــی، یه قطره شبنــمی
قدّیســه ی دلم! زهرایــی، مریمــی

لب تر کنی، دلم.. رو کادو می کــنم
شیراز و مشــهدو، مهرِ تو می کـنم

عشقم شدیده..حادّ، دوسِت دارم زیاد
چشمِ بد از تو دور، محبوبم، اِن یَکاد….

https://www.academytaraneh.com/85809کپی شد!
812
۵۳