۱۸+

با خنده های هیز،آرایشــی غلـــــیظ
عینِ یه آدمِ، افـــــسرده و مریــــض

توو نقشِ فاحشـە،رو تخته…لختِ لخت
تسلیم خواهشِ،دستــی خشن…زُمخت

سینه به سینه ی، هر مردِ الکلـــــــے
حسی کثیف و پــوچ،حسّـی تناسلـــے

غرقِ معاشقــــه…عــشقی دقیقه ای
دنیای زشتیــــه،دنیــــای واقعـــــی
♥♥♥♥
مــن هم شبیه تو،یه عاقِّ زندگــــــــے
طفلی اضافه توو،قنــداقِ زندگــــــــے

من هم یه بی نشون،من هم یه نیمه جون
عمریّو پـــشتِ پا،خوردم از ایـــن و اون

هر کی رسید یه جور،گند زد به حسِّ من
بازیچه ای تو هــــم.. بازنده مثِّ مــــن

با عاشقی نشد،که زندگـــــــــے کنیم
لعنت به عشق!بیا..تا هرزگــــــے کنیم
♡♡♡♡

https://www.academytaraneh.com/85728کپی شد!
846
۵۵