عشقِ محالم، شب به خیـــر!

باغِ گلِ گیلاسِ مــــن، طاووسِ من، الماس من
آغوش تو،ییلاق من.. عشق آخرین،میراثِ مــــن

دلتنگتم، ۱۰۰ تا بغـــــــل
۱۰۰مثنـــوی، ۱۰۰تا غزل
صدصد بغل، صدصد وصـال
دلتنگِ یک، بوســـــه عسل

چشمم خمــارِ دّیدنت، چشم از چِشَم،دزدیدنت
خورشیدکم، برفِ دلم، آب میشـه تو، خندیدنت

♥♥♥♥

هر جا که هستی،شب به خیر!
چشماتو بستی؟ شب به خیـر!

من تا سحر، یک لحظه هـــــم
چشمام نمیرن رویِ هـــــــم

شب همدمِ حالِ منـه، تنهاییاش، مال منـــه
من رو مدارِ غربتم، هر ساعتش سالِ منـــه

عشقِ محالم، شب به خیر!
رٶیایِ کالم، شب به خیـر!
لیلی ترین احساسِ مــــن
خواب و خیالم،شب به خیـر!

♥♥♥♥

https://www.academytaraneh.com/85589کپی شد!
1025
۴۵