سوپراستار

نِگاهت میکنم دریایِ شوقی مثلِ فیلمای بهروزِ وثوقی

تماشایِ تو یک فیلمِ درامه یک چیز تو مایه های فیلمِ طوقی

بِهم میریزی با چشمات یک شهرو نفسهات یک سکانسِ موندگاره

صدایِ تو یک موسیقیه متنه که روی هر کسی اثر گذاره

تو یک شاهکار نابی مثلِ هامون تو پر احساسی مثلِ فیلمِ مادر

منو درگیرِ دنیای خودت کن از این حسِ قشنگم ساده نگذر

تو خیلی حرف داری واسه گفتن مثلِ فیلمایِ مسعود کیمیایی

میخوام سیمرغو تو دستات ببینم تو با فصلِ هنر خوب آشنایی!!!!!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8554کپی شد!
1064
۲۰