عشقِ ممنوعـــــــه

یه احساسِ سرطــــــانی
غمـــی عریون و طوفانی
میخوام بیرون شه از جونم
نمی تونم!. .. نمی تونم!

دلم پیشِ یکــــــی دیگه
هم آغوشِ یکی دیگـــه م
چقــــد داغونم از فکرش
بریدم.. هِ.. به کی می گم

سرِ قلّابِ چشماشـــــــم
اسیــرِ آه و "ای کاشــم"

خیالــــش توأمــه با درد
به خوابم هـم سرایت کرد

گرفتارم، از این عشقــی
که قلبم داره، می ترسـم
از این حسّـی، که عینِ پُّک
به ته سیگاره، می ترسـم

https://www.academytaraneh.com/85473کپی شد!
737
۳۶