سرنوشت من کدومه

(سرنوشت من کدومه)
دل تو با من یکی نیســـت
زندگیم بی تو حرومــــــــه
زندگی یا بی تو مـــــــردن
سرنوشت من کدومـــــــه؟

تو حضور جاری هستــــی
توی هر بغض شبونــــه م
ناز چشمای قشنگــــــــــت
شده شعــر عاشقونــــــه م

هر صـــدا و هر سکوتــــی
اشکو توو چشمام میــــاره
هر چی که هر جا می بینــم
توروتوو رویـــام میــــــاره

کـاشکی توو شبای غربت
وقتـــی که غرق جنونـــــم
تو بشی اوج ترانـــــــــه م
تا فقط از تـــــــو بخونــــم

لحظه های با تـو بــــــودن
تپش خون توو رگامــــــــه
حرفـــــای نگفتـــــه ی من
مـــث خنـده تو نگامــــــــه

تو اگه باشــــــــی کنـــــارم
وقت غم خوردن نـــــــدارم
تو بـرام میشی یه مرهـــــم
ترســــی از مردن نـــــدارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: