یاس سفید

 

 

من پراز احساس خیسم

گریه های شب رسیدم

روزا برام بی رنگن اما

شب پراز یاس سفیدم

 

کدوم ساحل آرومم می کنه

واسه کی شقایق می شم

واسه اونی که دوره دوره

چرا هرلحظه عاشق میشم

 

 من و دست تنهایی

عزیزم رها توکردی

توهمون محبوب زیبا

    که بامن وفا نکردی   

 

 

چن وقته ترانه هامی

فقط تو خیال میایی

می شینی روبندشعرم

تورویای بی همتایی

 

سهم چشات و خواستم

ازسهم دنیا پس بگیرم

 تو روبروم  بشینی

نفسی بدی نمیرم

 

خیلی کم بودم واسه تو

خونه خونه ی زودگذرت بود

 بایدمی دونستم وفانداری

سهم من اولین نظرت بود

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8527کپی شد!
1122
۱۹