سوره ی چشات

تقدیم به بهترین، بابونه ی زمین!
این شعر پاپتی، این عشق آتشین

دل،قالـی چشات
سر قفلیِ چشات
قلبم به اسـم تو
روحم طلسم تو

قـَد قامتِ الصّلاه، تو کعبـــــه من فدات
الله اکبر…عشق! دل،سجده کن بر عشق

غم آیه هــای عشق، تو سوره ی چشات
من منحـــل و مذاب، تو کوره ی چشات
عشقه، ژن چشات
اکســــیژنه نگات
فکــــرم مریضِ تو
حرفم یه چیزه: "تو"

چن وخته حال من ،از قبـــل بدتره
یک شب نبینمت، خوابم نمــــی بره

بد جوری عاشقـم، بد حالیم، نپرس!
چیزی بگو دلم ،عاشـق بمونه قرص

بانــــوی آذرم! زیبـــای محتــرم!
دنیامو میدمو..نازت رو میخـــــرم

زانــو زده دلم با عشــــق مقابلت
دیگــه فقط خودت میدونی و دلت!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: