روزای بی تو

روزای بی تو
……………………………
نگا(ه) کن دل گرفته
من از این روزای بی تو
بی تو ایجا که کسی نیس(ت)
همدمو ، هم نفسی نیس(ت)
جز حضور حزن و اندوه
هیچ کسی دور و ورم نیس
که باشه یدونه همـدم
واسه ی قلب شکستم
دل سپردم پی تقدیر
دلخوش از فردای روشن
تا که شاید ، این تو باشی
همدم این قلب خستم
*
توی قلب زارو خستم
غمه حزن تو نشسته
ترس از دست دادن تو
کوهه قلبمو شکسته
*
عشق یعنی ترس از دست دادن تو
دل سپردن به غریبه
ترس از دل دادن تو
پی دنیای غریبه
*
می دونی دلم میگیره
من از این روزای بی تو!
نزا رنگ غم بگیرن
شب و روزای منو ، تو!
بزا دستاتو تو دستام
بزا تسلیم تو باشه
همه ی حرم نفسهام

ترانه سرا: سید هادی سجادی- تهران دوشنبه ۲۶/۰۳/ ۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84173کپی شد!
1211
۲۱