نگار

تو بودی خواب شیرینم تو نیستی بی تو میمیرم
همیشه در کنار تو یه حس خوب می گیرم
تو رفتی ای نگار من نموندی تو کنار من
بیا برگرد به این خونه خزون این بهار من
دلم دونبال روی تو همه دنیا رو می گرده
نمی خوام که دلم بازم بدون عشق برگرده
تو رفتی رفتیو اما ازم حالی نمی گیری
پشیمون بودی از رفتن از این کارت دلگیری
اگه می شد نمی رفتی از این خونه که ویرونه
نمی موندم منم تنها تو این خونه که زندونه
می خوام بازم وجودت رو به احساسم بسپاری
همه گرمای عشقت رو به آغوشم بدهکاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84154کپی شد!
854
۱۸