یه بغل شعر و ترانه

یه بغل شعر و ترانه
واسه ی از تو سرودن
مونده از تو یادگاری !
تو بگو کدوم حدیثی
تو بگو کدوم کلامی
از حقیقت و صداقت
که همیشه استواری!

توی هر شعر و ترانم
دارم از تو می نویسم
که تو بهترین کلامی
که تویی حرف و حدیثم
*
از تو باید می نوشتم
که تویی سرمستی عشق
تویی راز سرنوشتم

واسه ی عالم و آدم
باید از تو بنویسم
که تویی اسوه تقدیس
که تویی حرف و حدیثم
*
تویی منجی رهایی
با قلبی پر از محبت
که همیشه آشنایی
تویی فریاد حقیقت
تو همیشه ؛هم صدایی

یه بغل شعر و ترانه
صد حدیث عاشقانه
دارم از تو می نویسم
که تویی حرف و حدیثم

بی تو شعرام بی ستارس
گفتن حرف دوبارس
با نگاهت؛میشه دنیامو رقم زد
سرنوشت هر چی که باشه
غم و اندوهو قلم زد.

ترانه سرا : سید هادی سجادی ،- تهران ۱۹/۰۳/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84050کپی شد!
1598
۲۰