بدهی

بدهی
بدهیاتو صاف کن، بعد هرجا که خواستی برو
بدهیاتو صاف کن، من دیگه نمیخام تورو
بدهیاتو صاف کن، بذار ما بی حساب بشیم
نذار بعد جدائیمون از دست هم آه بکشیم
کلی حساب دارم باهات، وایسا نرو حساب کنم
نمیخام با تو تا ابد زندگیمو خراب کنم
بذار حساب کنم برات قرضایی که بهم داری
همه وجودتم بدی بازم بهم بدهکاری
خودت بگو که ارزش یه زخم رو دل چقده
چقد می ارزه آدمی که از چشاش اشک اومده
چقد می ارزه آدمی که خم شده سرتا به پا
چن میخرن قلبیو که یه زخم داره زخم سیا(ه)
چقد می ارزه آدمی که خورد شده از ته دل
چقد میدن واسه کسی که زنده رفته زیر گل
همه وجودتم بدی بازم بدهکار منی
وایسا نرو فرار نکن نمیتونی جا بزنی
حلالتم نمیکنم تاوقتی بی حساب بشیم
صافکن حسابتو تا ما از همدیگه دست بکشیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: