ممنون ازت

ممنون ازت اگه نموندی پیشم
میگفتی من ازت جدا نمیشم
اون روزا بود بینمون عاشقونه
اما چی شد امان از این زمونه
ممنون ازت اگه نموندی با ما
رفتی حالا تموم شدن سلاما
میگفتی عشقمون نشه یه وقت سرد
با چشمای تو میشه زندگی کرد

همش میخواستی عاشقت بمونم
با تو بودم بهار نشد خزونم
دلو سپردم به تو بی بهونه
نمی دونستم بی چراغه خونه

دل منو سوزوندی تو با اشکات
خامم کردی شک نکنم به حرفات
اگه تو عاشق چشام نبودی
عمر منو با نقشه هات پروندی
حتی نشد یه بار کنم شکایت
مهم نبود برات چی میشه قسمت
احساسمو با نفسات سوزوندی
برو که از اولشم نبودی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: