دختر خــــــــــــرداد …!

تو ای دختر خردادی …
سکوت قبل فریادی …

سکوتی از جنون لبریز …
بهاری قبل هر پاییز …

صدای گرم تو هر شب …
واسه دنیا مث تسکین …
چشات آرامش محضَن ..
نگاهت! نازنین،شیرین …

با اون چشمای پر مهرت …
رفیق درد دنیایی …
غم دنیا تو اون چشمات …
چه بی اندازه زیبایی …

چه بی اندازه کم میشی …
هر شب از خاموشی دنیا …
سحر یعنی تو اینجایی …
تویی امّید هر فردا …

کنارِ تو، این دنیا …
دلش قرصه،هواش خوبه …
یه شب تنها، بدون تو …
چه دلگیره ، چه آشوبه …

وارث دنیای شیرین! …
دختر زیبای خرداد! …
نگا کن هرم آغوشت…
چه گرمایی به دنیا داد …

بخوابون ماهو با چشمای نازت …
نوازش کن سکوت آسمونو …
ستاره، منتظر تنها به عشقت …
بیا رنگی بزن دنیای اونو …

تو زیبایی ! بزرگی …
مملو از گرمای خرداد …
یکی شیرین تر از لیلی …
یکی عاشق تر از فرهاد …

تو با لبخند شیرینت …
جهانو زیرو رو کردی …
با اون چشمای غمگینت…
شبو بی آبرو کردی …

به غیر از دختر خرداد …
که سنگینی به دنیا داد …
هر عشقی از خیالم رفت …
جهان ازچشم من افتاد …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: