مؤمن بشم به چی؟

مؤمن بشم به چی این آخر دنیاست
من از سکوت تو لبریز مردنم
باید همینکه تو ازمن جدا بشی
من پای رفتنت نمازو بشکنم

مؤمن بشم به چی این آخردنیاست
کفاره ی کدوم حسو بگو بدم
با هرنگاه تو کعبه خراب شد
عمری ببین به کی من سنگ میزدم

مؤمن بشم به چی این آخر دنیاست
وقتی تموم من اصل تناقضه
درگیرهرچه هیچ دینی سیاه سفید
با من کدوم خدا میشه معاوضه

مؤمن بشم به چی این آخر دنیاست
ای کفردلپذیر به سمت من برگرد
راهی به کشف تو از قلب من نبود
قبله مسیرمو از تو چه دورکرد

مؤمن بشم به چی این آخر دنیاست
دنیای من چرا درگیر مردنی
اینجا بگو خدا سهم کدوم ماست
من یاتو نه بگو کی حرف میزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83308کپی شد!
1145
۳۸