مسافر خونه

ترانه مسافرخونه رو خیلی دوست دارم بخاطر قصه اش
این ترانه رو با همکاری شیوای عزیز نوشتم و ازش بابت همه ی هم فکریاش و همراهیاش ممنونم

من تو این اتاق تنها / تو مسافرخونه ی غم
منتظر بازم می شینم /شاید برگردی تو پیشم
هنوزم عطر تو اینجاست / توی این فضای بسته
یه نفر با چشم گریون /کناره عکست نشسته
یه نفر هست که نگاهش / هنوزم خیره به راهته
توی این اتاق تاریک / دنبال نور چشاته
گاشکی برگردی عزیزم/طاقتم دیگه تمومه
سهمم از زندگی این نیس/که دلم تنها بمونه
مهلتم دیگه تمومه / تو مسافر خونه ی غم
صاحب اتاق می کوبه / در و با دستاش محکم
دیگه طاقت نمیارم/من دارم میرم از اینجا
قرارمون باشه یه روزی /بعد مرگ من , همینجا

از این نویسنده بیشتر بخوانید: