نه! نفس هامو نگیر!

شاید از وابستگی ترسیدی
دم به دیقه حرف رفتن میزنی
چیه دردت من نمیزارم بری
تو گناهت اینه دنیای منی

من به هر در میزنم چشمای تو
قاب تصویری ازین دیوونه شه
اونکه حالا ساز رفتن میزنه
فکر اول آخرش این خونه شه

قهر میشم با یه عالم پای تو
توی قصه اونی که میمونه باش
رومو از دنیا میگیرم تو فقط
تو فقط دنیای من توو خونه باش

من نفس هامو به تو وابسته ام
واسه تو هرچی بگی دادم ببین
جونمم میدم فقط با من بمون
نقشه واسه رفتن از اینجا نچین

نقشه واسه رفتن از اینجا نچین
تو که از دنیای من دست میکشی
واسه بیرون رفتن از این در فقط
باید از روی جنازم رد بشی

//////////////////////////////

دوستان لینک زیر یه کار با صدای خودم که ترانشو از یکی از دوستای تو آکادمی گرفتم
لینک ترانه : http://www.academytaraneh.com/arcs/78778/%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-6/

https://www.academytaraneh.com/82942کپی شد!
1091
۲۱