یه کم صبر کن……..

ببین دستم از دست تو دوره و
هی از زندگی پشت پا میخورم
چقد بی تو تنگ اومده طاقتم
چقد از هوای شکستن پرم!

چی میشد میمردم توو رویایی که
ته قلبم از حس تو سیر بود
با تو سکه ی روزگار خوشم
دچار خیال دو ور شیر بود!

ببین رفتنت حس آرامشو
دچار تبی لعنتی میکنه
یه کم صبر کن چونکه تصمیم تو
داره طالمو خط خطی میکنه!

یه جاده نشسته زیرپای تو
یه تیغ حریصم توو دستای من
صدایی میپیچه همش توو سرم
میگه قید این زندگی رو بزن!

یه صف ردپا رو تن جاده و
یه اشک شکسته توو بغضی کبود
کسی که به این صحنه عادت نکرد
ته قصه ی ما دیگه رفته بود!!!!!!

https://www.academytaraneh.com/82871کپی شد!
1529
۴۲