کینه دارم

همه ی حرفات دروغه/عشقتو باور ندارم
میدونم تو بی خیالى/اما من آروم ندارم
تو دیدی من شکستم/ ولی اعتنا نکردی
وقتی تو داشتی می رفتی /یه خدا حافظی نکردی
واسه ی رویای بردن/ من و زیر پا گذاشتی
به جای عشقت تو قلبم /بذر انتقام و کاشتی

نمی گم تنهایی سخته/نمیگم دلم شکسته

آخرىن باره که عشقى/زده قلبمو شکست

حالا چی شده میایو/ میگی که واسم عزیزی
توی تاریکی غربت /بدون من یه مریضی
تو بدون دستتو خوندم/ می دونم حرفات دروغه
می دونم وقتی که نیستم/ سرتو خیلی شلوغه
کینه دارم ازون چشات / ازون نگاه بی حیات
دیونه بودم که یه روز/ جونم و می کردم فدات

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82833کپی شد!
850
۷