عیدی

عید امسال شاید،
دیگه بی تو سر نشه
یا تو از را{ه} برسی
یا شبم سحر نشه

عید امسال شاید
ماهی مون جون بگیره
سبزه ها خشک نشن
اگه بارون بگیره…

هر سال این لحظه دعام
دیدنت بوده فقط
بی تو جون دادیم و
نرسیدیم ته خط

چی میشه تحویل سال
سرِ سفره مون باشی؟
خیلی می گیره دلت
وقتی آسمون باشی

توی هف{ت} سین صدام
سادگی دیده دلت
من اگه تاریکم،
تو که خورشیده دلت

آسمون بی خورشید
مگه معنی داره؟؟
رو سرم بدون تو
سقف نیست؛ آواره!

هر سال این لحظه دعام
دیدنت بوده فقط
بی تو جون دادیم و
نرسیدیم ته خط

وقتی درد من تویی،
درمون از کی بگیرم؟
امسال از خدا می خوام
تو رو عیدی بگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: