روزای بی تو سر کردن

روزای بی تو سر کردن

میترسم که بشن تکرار

 ازین کابوس وحشتناک

 کمک کن تا بشم بیدار

بهم ثابت کن این احساس

 فقط یک ترس بیهوده س

 بذار باور کنم هستی

 خیالم پیشت آسوده س

 بمون دردامو حل کن توو

 وجود گرم آغوشت

 نمیخوام حتا یک لحظه م

 بشم دور و فراموشت

 بلاتکلیفیه بی تو

 شکنجه م میده و درده

 تب عشقت میسوزونه

هوای رفتنت سرده

 توی ذهن پریشون و

 میون خاطرات من

 تداعی میشه هرلحظه

 روزای بی تو سر کردن

خلاصم کن ازین وحشت

 ازین کابوس افسرده م

 نذار سر وا کنه زخمی

 که از دلتنگیا خوردم

https://www.academytaraneh.com/812کپی شد!
1393
۳۲