همسفر

همسفر همیشگیم
آخره راه من چیه؟
تو راهو کج رفتی ولی
بگو گناه من جیه؟

برای همراهی تو
قید یه پروازو زدم
آخر راه باید بگی
که اشتباهی اومدم؟

آخر راه باید بگی
خیال میکردم بلدی؟
نمیتونستی اولش
بهم نشونه ای بدی؟

یه لحظه هم تو این سفر
نکرده بودی یاد من
خودت میدونی این نبود
جواب اعتماد من

آخر تنهایی من
آخر راه من کجاس؟
خودم میدونم اینو که
این جاده هم بی انتهاس

بدون من رسیدی و
بدون تو فدا شدم
یه خوبی داشت که لااقل
رفیق جاده ها شدم

برای هرکجای راه
یه نقش تازه داشتی
هرچی که گشتم از خودت
نشونه ای نزاشتی

دیگه نمیپرسم ازت
راه رسیدن به تو کو
یه لطفی کن فقط به من
مسیر برگشتو بگو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81176کپی شد!
735
۸