تو خبر داری یا نه؟

من و تو ماهی یک رودخونه بودیم یادته

من و تو دو عاشقو دیوونه بودیم یادته

یادته عکس همو تو دفترا میکشیدیم

برای دیدن هم نفس نفس می دویدیم

حالا تو رفتی به آسمون ستاره شده ای

رفیق پرنده های بی شماره شده ای

اما من کویر خشکی شدم این گوشه ی خاک

همیشه در آرزوی تو و اون روزای پاک

دارم این گوشه می میرم

تو خبر داری یا نه

سراغ تو رو میگیرم

تو خبر داری یا نه

دارم این گوشه می میرم

تو خبر داری یا نه

سراغ تو رو می گیرم

تو خبر داری یا نه

https://www.academytaraneh.com/8092کپی شد!
1189
۱۵