قبله و قبیله

قبله و قبیله

تو کدوم قبله بودی
تو کدوم قبیله بودی
فارغ از تزویر و نیرنگ

تو کدوم قصیده بودی
شعر نو رسیده بودی
که زد و یه شاعرم کرد
توی شهر بی کسی ها
زد و بی بال و پرم کرد

* * * *
تو کدوم ستاره بودی
که زدی شبو شکستی
مثل خورشید حقیقت
توی قلب من نشستی

* * * * *
ز کدوم قبیله بودی
فارغ از تزویر و نیرنگ(۲بار)
*
تو کدوم ستاره بودی
که تو قلب خسته من
زدی وشبو شکستی
شدی خورشیدک روشنی فردا
توی این قصه و توی هر معما

بگو، زین عشق چه سودا
ای امید لحظه شیرین فردا

* * * * *
تو کدوم حس قشنگی
بوی پیراهن معشوق
تو شبای بی کسی واسه عاشق
* * *
تو کدوم حس قشنگی
واسه عاشق شدن من!
تو کدوم حکایت عشق
واسه عاشق شدن من!
واسه پر گشودن من
واسه فکر تو بودن
* * *
ز کدوم قبیله بودی
از ایل و تبار آشنایی
از همون خاک پاک آریایی
از همون حال و هوای بی ریایی

ترانه سرا : سید هادی سجادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: