شنیدم که پشیمونی……

خیال کردی تو که رفتی….
واسم دنیا جهنم شد؟
چقد خوب شد که تو رفتی….
چقد دردای من کم شد….
*********
چقد راحت شدم حالا
که نیستی روی اعصابم
دیگه حرفای تکراریت
نمیشه معضل خوابم
******
شنیدم اعتراف کردی…..
از این کارت پشیمونی
میخوای بر گردی و اما…..
تو راهش رو نمیدونی
*****
چی شد پس آرزوهاتون ؟(چی شد پس حس رویاییت)*…به سفارش دوستان تصحیح شد
شنیدم نقش بر آبه
میگن بخت شما اونجا
حسابی غرق در خوابه….
*******
قبول داری که حقت بود….
بری قدرم رو بشناسی ؟
بری دور از حواس من
بشی از زندگی عاصی ؟
*******
شدی حالا بلا تکلیف و
از – این غصه دوری
داری با اشکای شورت
گناهت رو تو میشوری (گناه کردی و میشوری )*..به سفارش دوستان تصحیح شد
*****
هنوز توو ذهن من مونده
که گفتی آخرین لحظه
دیگه موندن پای عشقت
پشیزی هم نمی ارزه
*******
ولی کنج چشات پیداس
دلت لبریزه از حرفه
دیگه بر گشتنت ، زیبا
واسم اصلا نمی صرفه
*******
چقد خوب شد که تو رفتی
چقد دردای من کم شد
بهشت ساده ای داشتی….
ولی حالا جهنم شد…..
*****

از این نویسنده بیشتر بخوانید: