مشکوکم

ببخش اگه همش بهت مشکوکم
هیچ چی نمیره توی مغز پوکم

زنگ میزنم وقتی که بیرون میری
پیش همه میخوام حجاب بگیری

دیر می کنی داد می کشم رو سرت
میخوام کسی نباشه دور و برت

ببخش اگه داری اذیّت میشی
قربونی اینجور محبّت میشی

یه وقتایی صدام برات بلنده
دستم تو دنیا فقط به تو بنده

دست خودم نیست اینو من نمی خوام
من از پس تو دیگه بر نمیام

تو واسه من زیادی و میدونم
اصلن صلاح نیست پیش تو بمونم

من کم آورم واسه من زیادی
حتّی اگه اینو به روت نیاری!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8000کپی شد!
981
۸