بهترین جا واسه تو قلب منه

همه ی زخماتو درمون میکنم
خونه رو واست چراغون میکنم
تو پیشم بمون ببین بدخواهاتو
جلو چشم تو پشیمون میکنم
ماه آسمونو واسه تو میارمش زمین
زندگی رو واسه تو میکُنمش قشنگترین
یه کمی صبوری کن باهام بمون
تو رو خوشبخت میکنم فقط ببین
نمیذارم که چشات یه قطره ی اشک ببینه
کاری میکنم رو لبهات کلی خنده بشینه
واسه تو جور میکنم هرچی دلت آرزو کرد
مگه خوشبختی چیزی جز همینه
تو به من دنیایی از خوشی دادی
واسه جبرانش شده جون میکنم
واسه خوشبخت شدنت حتی میرم
درخونه ی خدارو میزنم
همه رگهای تنم مدیونتن
تو به قلب بی تپش نفس دادی
تو رو انداخته خدا توو دلم من
نگران نباش جاشو خوب افتادی
تو بمون توقلب من ،خوب جائیه
بهترین جا واسه تو قلب منه
واسه اینکه سر جات اذیت نشی
تپشاشو آروم آروم میزنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: