گم گشته

گم گشته

کی واسه ما اینو نوشت
که سهم ما از زندگی
یه جهنم یا بهشت؟!
*
با تو اما میشه گذشت
از همه خاطرات تلخ سرگذشت

با تو میشه اما نوشت
از هوای سرنوشت

با تو میشه اینجاها نوشت
از عروج لحظه های سرنوشت

با تو میشه از همه خوبی نوشت
نه جهنم یا سقوط سرنوشت
*
با تو پر میشه چه آسون
همه ی خالیه دستام
با تو اما جون می گیره
گرمیه هرم نفسهام
*
من به دنبال یه گم گشته همیشه
تویی اون گم گشته ی من
منم اون سرگشته ی تو
تا ابد
تا به همیشه
*
با تو میشه نوشت ، از سرنوشت
میشه این قصه ی عشقو ، همه از سر،نوشت،
از سر،نوشت
میشه حتی با نگاهی اینو نوشت
سهم ما از همه دنیا یه جهنم یا بهشت!
یه جهنم یا بهشت!ً
.
ترانه سرا: سید هادی سجادی
روز جشن تولدم . تهران
۱۴/ شهریور / ۱۳۹۰(چهاردهم شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79719کپی شد!
676
۸