لــبخند ِ تـــو

وقـــتی سَـــــرت رو شــونمه
احــــــساسه خـوبی بــا منه
حـــــس میکنم عـــاشـقمی
دلـــهِ تــــــو بی تـــابـهِ منه

قــــرار ِ مــا به وقــت ِ عـشق
یــــعنی هــمین رســـیــدنت
شب از تــــو آروم میـشه باز
تُــــــــو لـــحظه ِ بـــوسیدنت

تـــــکرارِ تـــــــو کــــــنار مــن
حـــــالَ مـو بــــــهتر مـــیکنه
تـنهایی یام گم میشـــه باز
غــــصهَ مو کـــــمتر مـــیکنه

لــــــبخند ِ تـــــــو یـــــه آرزو
واســــه منی که عاشـــقم
نـــــذار ازت جــــــدا بــــشم
خــــــاطره ِ شـــــه دقــایقم

تـــــرانه هــامـــو دوس دارم
وقـتی طلـسمه تــو میشن
وقـتی واسـه تــــو مـیخونم
بـه آغـــوشــت پَـر مـیکشن

https://www.academytaraneh.com/78807کپی شد!
1125
۱۲