***سیگار***

تو رفتی.، بی خیال اما،
من این روزا، پر از دردم
به آتیشم، کشیدی تا
نفهمی، از تو دلسردم

تو رفتی، بی توجاموندم
توو وَهمِ، آخرین، دیدار
تداعی،میشه هرلحظه ش
با اشکامو، یه پُک سیگار

یه لب قهوه، یه پُک سیگار
تموم، سهمم از دنیاس
واسه، تسکینِ، دردی که
علاجش بیشتر از این هاس

نفهمیدی، با سرگیجم
تا تونستم، زمین خوردم
از این بیشتر، نخواه ازمن
نمی تونم، کم آوردم

توو این، شبهای تکراری
نبودِت، سهم من بوده
به زورِ، گریه می خوابم
ولی تو، خاطر آسوده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: