آخرین ستاره

آخرین ستاره بودی ، توو شب دلخستگی هام /
خواستنم بودن تو ، واسه دلبستگی هام /
من پر از حرف نگفته ، تو در اندیشه ی رقتن /
عشق تو نهفته در دل ، توو وجود خسته ی من /
شب به رنگ سایه ها شد ، شبی بی نور و ستاره /
شب بعد از رفتن تو، شبی با حس ترانه /
جای خالیت روی سینه ، غم دوریت توی قلبم /
از یادم نمی ره هرگز ، خاطره هایی که دارم /
نقش چشمات توی ذهنم ، چشمه قنات رخ تو/
توی شطرنج زندگی ، این منم مات رخ تو/
خاطراتت همچون نسیم ، می آید از فصل خزان/
ای برگه خشکیده ی دل ، تو دیگه نیستی در امان/
دله کویرم جای توست ، ای گل ارکیده ی من /
کاشکی که بارون بباره ، به دله خشکیده ی من /
اولین برگزیده بودی ، توو شبهای مهتابی من/
آرزوی من داشتنه تو ، ای عشق انتخابی من/

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/77472کپی شد!
910
۱۷