کودتا

ببین توو قلب آرومت
چه آشوبی به پا کردم
با لبخندای مرموزم
توو قلبت کودتا کردم

تقاص اشتباهاتت
یه جنگ نابرابر بود
شکس خوردی از احساسم
اینو میفهمی دیر یا زود

چقد گفتم تمومش کن
خودت اینجوری می خواستی
جواب ظلم تو می دم
بدون هیچ کم و کاستی

یه عمر هرکاری که کردی
گذاشتم پای انصافت
باید درگیر توفان شه
هوای آبی و صافت

از این نویسنده بیشتر بخوانید: