از همه جدا

چشمت هم رنگ خدا و
قصه ت از همه جدا و

دلت از نگاها دلخور
گوشم از صدای تو پر

صدات از جنس بلوره
چشام از چشم تو کوره

کوره تو دلم به پا و
عاشقت سر به هوا و

هوا ام هواییِ تو
دل من حوالی تو

"تو" رو جای "من" بذارُ
دیوونش کن دل ما رو

ما رو که صدا نکردی
حتی یه نگا نکردی

نگا کن ، نگاتُ کاشتم
توی گلخونه گذاشتم

نگات هم رنگ خدا بود
قصه ت از همه جدا بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید: