*تظاهر*

تظاهر می کنم خوبم
توقلبم یه جهان بغضه
نگو بازم تحمل کن
سکوتم کار هر روزه

یه تقویم روی دیوارم
که هرروزم پر از درده
یه دردسخت وبی درمون
که دنیامو فلج کرده

باچشم بسته راه میرم
ته خطی که بن بسته
نمی دونستم این وقتا
زمونه با تو هم دسته

خدا حافظ که می گفتی
دلم بد جوری می لرزید
فراموش کردم این دنیا
به دل تنگیم نمی ارزید

تظاهر می کنم خوبم
ولی حالم نا میزونه
یه سالِ بد شگونم که
همه فصلام زمستونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: