مرغابی وحشی

منم یه برکه ی تنها
تویی مرغابی وحشی
دلم میخواد شب و روز و
تووی آغوش من باشی

نگاهت مثل بارونه
طراوت بخش و پاکیزه
لطیفه مثل رنگایی
که توی فصل پاییزه

لبونت از گل سرخه
تنت تلفیق یاس و قو
خدا با کیمیای عشق
حقیقت ریخته توو جادو

تووی تابستون برفی
منم گنجشکی بی لونه
چی میشه دس تو باشه
واسم آرامش خونه

زمستونم، اگه باشی
بهار پرگلی میشم
غم و درد و می سوزونم
اگه باشی تو آتیشم

منم یه برکه ی تنها
تویی مرغابی وحشی
دلم میخواد شب و روز و
تووی آغوش من باشی

https://www.academytaraneh.com/77120کپی شد!
1098
۴۲