کولاک کردی !

می زنم زیر گریه با هق هق
بعد تو من یه ساز ناکوکم
کی منو کرده از دلت بیرون؟
من به هرکی به جز تو مشکوکم

کوچه ها رو یکی یکی گشتم
گم شدم توی گریه های خودم
تو رو پیدا نکردم و حالا
کوچه گردی شدم برای خودم !

می زنم هرشب از خودم بیرون
توو هوایی که عطرتو داره
بوی موهاتو باد اورده ، نگو…
نگو : سر به سر تو میذاره

می ترسم بشنوم از عابرا، که منو از خاطراتت پاک کردی
دیگه از من واست چیزی نمونده تو که با رفتنت کولاک کردی!

اونی که جای تو کنار منه
شکل تو نیس ، شبیه کابوسه
تو خیالی که تــــــــــــــــــــــــــــــخت میشه برام
توی خواب پیشونیمو می بوسه

آرزومه دل تو خوش باشه
هرجا هستی ، ولی نمی دونی
هرگز از دست تو نمی رنجم
سعی نکن که منو برنجونی

تکیه دادم به شونه های خودم
داره دوریت منو میسازه هنوز
چشم به راتم ، مگه نمی دونی؟
راه برگشتن تو بازه هنوز…

می ترسم بشنوم از عابرا، که منو از خاطراتت پاک کردی
دیگه از من واست چیزی نمونده تو که با رفتنت کولاک کردی!

https://www.academytaraneh.com/76540کپی شد!
1136
۳۳