غروب جمعه

عصر غروب جمعه باز
کنار مهر و جانماز

تو لحظه راز و نیاز
دستامو سوی آسمون

دوباره میکنم دراز
میگم خدای آسمون

مهدی صاحب الزمون
امامونو برسون

از این نویسنده بیشتر بخوانید: