نمی دونم چی باعث شد…

نمی دونم یهو چی شد غرورم پیش تو کم شد
نمی دونم چه احساسی توچشمات بودحریفم شد

نمی دونم دلم لرزید یا به حست دچار بودم
نمی دونم هوس بوده یابه عشقت دچاربودم

نمی دونم چی باعث شددلم سمت توراهی شه
نمی چی باعث شد مسیرامون دو راهی شه

نفهمیدم کجا میرم قدم هام بی ارادس چون
تو تصویر نفس هامی نگاهت مثل دریاس چون

دلم چیزی نمی فهمه این از درد و مریضیمه
دارم درگیر تو میشم تو می دونی یه چیزیمه

بهت وابسته میشم چون وجودت عادتم میشه
به چشمات اعتماد کردم کنارت خوبی در پیشه

با چشمات روبه رو می شم دلم بد جوری میلرزه
کنارم باشی این خونه به این پس لرزه می ارزه

****تقدیم به همسرم****
*******مریم عزیزم *******

https://www.academytaraneh.com/75524کپی شد!
803
۱۸