تابلوی عشق

بگو تو تاکی میخوای روقلب من پا بزاری
رد بی وفاییتو روی دلم جا بزاری
هنوز از راه نرسیده روبه ساعت میکنی
میگی دیرم شده وهمینه عادت میکنی
بیا خاطراتمون رو دوباره برگ بزنیم
کهنه ها رو بچینیم کنار هم رنگ بزنیم
ببینیم کجای راهو اشتباهی اومدیم
توو هوای مه زده تابلوی عشقو ندیدیم
میتونیم جا بزنیم ازپیش هم جدا بشیم
یا که توقلبای هم عشقو ازاول بکشیم
میتونیم هرچی که هست رومیز قاضی ببازیم
میتونیم از ته عشق یه راه برگشت بسازیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75237کپی شد!
990
۸