باید باشی پیشم تا درکم کنی

نمی خوام کسی حالمو حس کنه
وقتی زیر بارون قدم میزنم
وقتی بی تو دارم نفس میکشم
حتی وقتی که از خودم میکنم

نمی خوام کسی قلبو حس کنه
وقتی از نبود تو کند میزنه
وقتی اسم تو رو زبونم میاد
وقتی از وجود تو تند میزنه

نمی خوام کسی سهم قلبم بشه
که دنیامو دارم حراج میکنم
غرورم شکست عیبی نداشت
دارم از غرور توخرج میکنم

نمی خوام کسی دستمو حس کنه
وقتی از سکوت خودم یخ زدم
نباید بذارم کسی حالمو حس کنه
آخه از نبود تو خیلی بدم

نمی خوام کسی هی عذابم بده
با حرفایی که قلبمو بشکنه
سکوت خودم واسه من کافیه
حرف بزن سکوتت عذابه منه

نمی خوام کسی سمت قلبم بیاد
تو باید بیای شاید حسم کنی
شاید حال من با تو بهتر بشه
باید باشی پیشم تا درکم کنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: