لباسام بوی تو رو میده

لباسام بوی تورو میده
بااینکه صد دفعه شستم
هنوز یاد تو می افتم
با اینکه فکرتو کشتم

ازم دست برنمیداره
سکوت بعد هر خنده م
برای دوری از فکرت
فقط چشمامو میبندم

نمی خوام مثل دیروزم
دلم سنگ صبور باشه
زبونم لال شه ای دنیا
که وردش فقط ای کاشه

چقد سخته تورو دیدن
وقتی بغض توگلوم گیره
اراده میره از دستم
فقط اشک ازچشام میره

نشستم کنج این خونه
به فکر تیغ و رگهامم
همش خیره به عکساتو
به این حلقه همرامم

نشستم با خودم گفتم
عجب غولی ازش ساختم
دیدم اینجوری بی فایده س
لباسامو دور انداختم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: