یه جوری….

یه جوری منو تودلت جا بده
یه جوری که دنیا حسادت کنه
باید جوری آغوش تو حس کنم
که نبضم به قلب تو عادت کنه

باید تا می تونم شبیه تو شم
باید از من و تو یه ما جور بشه
نباید بذارم ازم رد بشی
نباید بذارم دلت دور بشه

تو شبهای من جای تو خالیه
بی تو زیر بارون قدم میزنم
یکی داره اینجا نفس میکشه
کسی که ازش دل بریدی منم

یه جوری ازم رد نشو حس کنم
واست ناشناسم ازم دلخوری
برای منه خسته خیلی بده
بفهمم تو احساسمون از شکایت پری

یه جوری منو با خودت راه ببر
همه حس کنن هم قدم با منی
یه جور وانمود کن همه حس کنن
که تو قید غیر منو می زنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: