تو لبخندامو می بینی

یه جوری وانمود کردی که انگار مشکل از من بود
می دونستم یه روز میری ولی نه آخه انقد زود

نه تو فکر خودت بودی نه فهمیدی کجا بودم
تو میگفتی یه کابوسم توکه بیدار شی نابودم

یه جوری وانمود کردی که انگار از دلت دورم
همه جا گفتی مغروره درسته خیلی مغرورم

زدی بیراهه این روزا هنوز گرمی نمی فهمی
باید باور کنم کم کم تو بی اندازه بی رحمی

چشاتو بستی راه میری توراهی که تهش هیچه
تو رفتی اما توخونه هنوز عطر تو می پیچه

یه جوری وانمود کردی که انگار حال من خوبه
تو لبخندامو می بینی پس هر خندم آشوبه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: