تب مالت

دنیای من امروز / شکل یه پرگاره
آگوستو پینوشه /سیمون بولیواره

دمو که راستی مرد/ از احتمال و جبر
چشمای آهویی / تو پوزه ی یه ببر

بخت سیاهم رو/ بستن ته فنجان
جنگل پریشونه / تو مشت ژان والژان

جنگ ستاره،گان/ توی خیابونه
یه مشتری با من/ رو نوبت نونه

مغز انشتین و/ اندیشه نیچه
برد یه موشک شد / تا چشم یه بچه

خلاصه اخبار/ عادی ترین رویداد
صد کشته و زخمی/ امروز توی بغداد

آدمهای دنیام/ انگار دیگه دارتن
بازیکنانی که/ عصاره مالتن

مارک شوالیه/ صلح نوبل این بار
دستای نوزادی س/ جامونده از ادوار

تو ذهنم این روزا/ تکرار تصویره
یه پاره سنگ با یه / خمپاره درگیره

https://www.academytaraneh.com/74144کپی شد!
1300
۴۸