معنای تنهایی!!!

تنهایی و باید معنا کرد
وقتی تو جمعی غرق فکر میشی
نگاهت پی گل های فرش میشه
این تویی که ساکت ترین ادم میشی
وقتی حتی تو پیاده رو با تنهاییت روبه رو میشی
این تویی که تو ارزوهای نداشتت گم میشی
تو روزای تعطیلی توی اتاقت اهنگ میزاری
با اشکای اهستت اروم میشی

https://www.academytaraneh.com/74110کپی شد!
1334
۲۵

درباره‌ی علي جعفري

لحظه لحظه ی زندگی من همانند تلاطم دریاییست که ارامش ندارد و این تلاطم فقط با ترانه هایی که هرکدام زندگی و احساس دورانی از زندگی من را بیان میکند ارام میگیرد...