سد

با من بیچاره انقد بد نباش.
روبروی من شبیه سد نباش.
من نمی تونم بفهمم که چرا.
پیش من هستی ولی بی اعتنا.
پاشو از جاتو برام کاری بکن.
عاشق دل خستتو یاری بکن.
من نمی تونم تو رو از دس بدم.
خاطرات بینمونو پس بدم.
از همین حالا اگه تنها بشم .
بهتره پیش همه رسوا بشم.
خواهشم اینه بمونی پیش من
تا ته قصه بشی هم کیش من.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: