خیال باطل

تو رو داشتن ینی مرگ لحظه های نا امید
کاش نگاهتو غریبه زودتر از من نمی دید
باورم نمی شه از اول عاشقی تو ورو باخته بودم
می دونم نقشه برآبه رویاهای بی خودم
بی خیال غصه های دل ناامید من باشو برو
دل نسوزون نمی خوام شکست احساس تو رو

خیلی سخته وقتی گیتار می زنم اشک تو سرازیره
ازین اشکا خوب می فهمم دل تو کجا گیره
فک می کردم کوچه ی تو جای پرسه ی منه
اما فکر تو یه جای دیگه پرسه می زنه

برو احساس دروغیتو نکن خرج دلم
بهتره تنها بمونم با خیاله باطلم
یادگاریت تا همیشه یه خیاله مزمنه
رفتننت از خاطرم محالو غیر ممکنه

خیلی سخته وقتی گیتار می زنم اشک تو سرازیره
ازین اشکا خوب می فهمم دل تو کجا گیره
فک می کردم کوچه ی تو جای پرسه ی منه
اما فکر تو یه جای دیگه پرسه می زنه

https://www.academytaraneh.com/7172کپی شد!
1308
۱۴