خوشبختی

برای لمس خوشبختی باید چشمارو رو هم بس
تصور کن که خوشبختی کنارت هم زبونی هس

یه وقتایی یه جاهایی به دنیا میشه رودس زد
میشه دنیا رورنگی دید میشه غمهارو زود پس زد

هنوزم میشه بالبخند همه دنیا رو زیبا دید
میشه دلدادگیها کرد بدونه لحظه ایی تردید

چقد اون لحظه شیرینه که با خوشبختی دوس میشیم
وقتی لبخند رولبهامون لب رودخونه میشینیم

باید چشمارو رو هم بس برای لمس این لحظه
همین که پیش هم هستیم خودش خوشبختیه محضه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: