اگه دست خودم باشه

چه احساسی از این بهتر که دنیا توی دستامه

همین که اسم تو رومِ خودش تضمین فردامه

****

توو روزایی که عشق رویاس همیشه عاشقم بودی

توو باورم نبود این که تو برگردی به این زودی

****

به قلبم زندگی دادی به احساسم نفس دادی

ازت ممنونم از این که غمِ دنیا رو پس دادی

****

چه احساسی ازاین بهترکه دنیا سهم مون باشه

حتی ازهم جدا باشیم یه چیزی بینمون باشه

****

چه رویایی توو چشماته که از بیداری بیزارم
اگه دست خودم باشه دیگه تنهات نمی ذارم

https://www.academytaraneh.com/70474کپی شد!
846
۱۲